Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 14 листопада 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Вступ на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра , можуть продовжити навчання за кошти держбюджету за відповідним ступенем магістра за спеціалізаціями:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

денна

заочна

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Приладів та систем керування літальними апаратами

Літаки і вертольоти

20

10

173 Авіоніка

Приладів та систем керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

30

5

 

У 2018 році абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями):

 

Напрям підготовки

Шифр

Спеціальність (з 2017)

Авіа- та ракетобудування

6.051101

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіоніка

6.051103

173 Авіоніка

 

для вступу на навчання за ступенем магістра на споріднену спеціалізацію  складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за іншими напрямами підготовки, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

 

Термін навчання за ступенем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 року (освітньо-наукова програма підготовки). Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/ .

 

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

 

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 16) згідно розкладу роботи (http://pk.kpi.ua/schedule/ ).

 

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 02.07 до 03.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 07.07 до 14.07 або з 04.08 до 10.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;
 • атестаційні комісії визначають і оголошують рейтингові списки вступників не пізніше 11.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13.08 поточного року;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 18 серпня;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 12 години 20.08 (за державним замовленням) та не пізніше 22.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

 

Випускники «КПІ ім. Ігоря Сікорського» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

 

Особи, які здобули ступінь бакалавра (спеціаліста) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

 

Перелік документів для вступу, встановлений Приймальною комісією університету:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій.

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Відбіркова комісія ПБФ (для спеціальності 152): Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), кім. 156, телефон ПБФ: (044) 204-96-17.

Відбіркова комісія ММІ (для спеціальностей 134 та 173):  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

 

Програма випробування з іноземної мови: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/03/for_lang_2018_master-degree.pdf  

 

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут.

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.doc)Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.docПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018
Скачати цей файл (Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.doc)Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018
Скачати цей файл (Розклад_іспитів_5_курс_1_етап_134_173.doc)Розклад_іспитів_5_курс_1_етап_134_173.docРОЗКЛАД ІСПИТІВ 5 КУРС

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17