Оголошення
  • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 12 грудня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.


    Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Прізвище, ім’я, по батькові студента

 

Назва дипломного проекту (роботи)

6.051103 Авіоніка

Навчальна група ВЛ-41

1.

Горбачек Дмитро Олександрович

Система керування пасивного безпілотного літального апарату

2.

Кривоноженков Вадим Олександрович

Ідентифікація вібраційної похибки навігаційного акселерометра шляхом його тестових випробувань

3.

Кузьмич Мирослав Юрійович

Комплексована навігаційна система для автомобіля

4.

Левченко Тимофій Андрійович

Мініатюрний ультрафіолетовий піко-поляриметр для дослідження стратосферного озонового шару Землі

5. 

Маципура Андрій Геннадійович

Надійність квадрокоптера при втраті висоти польоту для запобігання його падіння

6. 

Мелашенко Владислав Олександрович

Квадрокоптер підвищеної надійності, що продовжує політ при відмові гвинтомоторних груп

7.

Навротський Костянтин Вікторович

Нейромережевий алгоритм для задачі орієнтації та навігації наземного робота

8.

Овсянніков Ілля Валерійович

Експериментальне визначення динамічних характеристик навігаційного акселерометра шляхом його стендових випробувань
9. Пархоменко Наталя Олександрівна Безконтактна оптична система зчислення шляху безпілотного літального апарату
10. Прищепа Анна Олександрівна Підвищення точності твердотільного вібраційного гіроскопу з металевим резонатором 
11. Соболенко Олексій Андрійович Система автоматичного керування квадрокоптером на базі системи технічного зору
12.  Туяхова Аліна Євгенівна Вирішення вимірювальної задачі позиціювання в кімнаті з використанням мікромеханічного інерційного вимірювального модуля

Прізвище, ім’я, по батькові студента  Назва дипломного проекту (роботи)
1. Баранець Владислав Сергійович Цифровий інерціальний вимірювальний модуль для системи стабілізації низької точності
2. Браницький Юрій Юрійович Автономна навігаційна система руху наземного робота по орієнтирам в закритому просторі
3. Волков Олексій Сергійович Система обробки, комутації та узгодження сигналів сучасної БІНС на борту літака Су-27
4. Іокімас Олексій Сергійович Мікропроцесорний регулятор двоканального датчика кутової швидкості на динамічно настоюваному гіроскопі
5. Кабанець Максим Сергійович Стендове калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля типу ADIS за допомогою кантувача
6. Карпенко Ігор Миколайович Двовісна мікропроцесорна система стабілізації квадрокоптеру на базі мікроелектромеханічної системи
7. Козлов Богдан Олегович Комплексування барометричного висотоміра та приймача супутникової навігаційної системи по каналу вимірювання висоти безпілотного літального апарату
8. Кошевець Валерій Вікторович Автономна навігаційна система зворотного руху наземного робота по траєкторії на основі системи технічного зору
7. Мірошник Ігор Олександрович Структурна схема, програмне забезпечення та налаштування автопілота гектокоптера
9. Резніченко Ілля Петрович Надійність квадрокоптера
10. Романченко Богдан Юрійович Корекція автономної інерціальної навігаційної системи наземного робота системою технічного зору
11. Савінков Андрій Геннадійович Акселерометрична система визначення стану падіння твердого тіла (об’єкту)
12. Савлук Оксана Олександрівна Система керування твердотільного хвильового гіроскопу
13. Світельський Ростислав Олексійович Датчик кутової швидкості на динамічно настоюваному гіроскопі ГВК-16
14. Шеремет Максим Миколайович Структурна схема, програмне забезпечення та налаштування автопілота квадрокоптера
15. Хололович Дарина Вікторівна Системи керування мікросупутником

Група ВЛ-21

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

1. Котвицький Руслан Сергійович Навігаційне забезпечення безпілотного літального апарату на основі системи машинного зору
2. Відякіна Катерина Радіонівна Температурне калібрування тривісного навігаційного блоку акселерометрів за допомогою кантувача
3. Брень Євгеній Олегович Розробка контейнера для проведення наукових експериментів у суборбітальних космічних польотах
4. Кравченко Кирило Володимирович

Аварійна система автоматичного повернення малого безпілотного літального апарату в місце старту: алгоритмічне забезпечення

5. Прибочій Олексій Сергійович Порівняння характеристик одно масових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів
6. Брижан Сергій Сергійович Автоматизована система градуювання барометричних засобів вимірювання висоти польоту літака
7. Момот Богдан Вячеславович Трьохосьова вимірювальна система на базі мікромеханічних акселерометрів для безпілотних літальних апаратів
8. Шестак Денис Олегович Цифровий висотомір на основі датчика тиску з циліндричним резонатором
9. Гоїнець Олександр Остапович Канал вимірювання тиску для системи повітряних сигналів літака
10. Кравцова Анастасія Дмитрівна Аварійна система автоматичного повернення малого безпілотного літального апарату в місце старту: барометричне забезпечення
11. Тараненко Богдана Олександрівна Аварійна система автоматичного повернення малого безпілотного літального апарату в місце старту: магнітометричне забезпечення
12. Мацера Святослав Володимирович Ультразвукова система визначення вектору повітряної швидкості безпілотного літака
13. Федорченко Святослав Леонідович Розробка структурної схеми і алгоритму автопілоту для безпілотного літального апарату
14. Онищенко Владислав Володимирович Коріолісовий вібраційний гіроскоп для систем стабілізації відеокамер безпілотного літального апарату
15. Пархоменко Антон Сергійович Системи стабілізації орієнтацією мікросупутника
16. Дуа Ісак Двовісний вимірювальний перетворювач кутової орієнтації наземного нерухомого об`єкта на основі мікромеханічного акселерометра

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17